.213  .210  .211  .212

Energetická certifikácia budov

Hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého, výsledkom je ich zatriedenie do energetických škál od najúspornejšej triedy A až... čítaj viac

Energetický audit

Cieľom energetického auditu je analýza spotreby energie a návrh súborov opatrení, ktorých realizácia vedie k energetickým a finančným úsporám. čítaj viac

Termovízne merania

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje bezkontaktne zisťovať povrchovú teplotu jednotlivých materiálov. Na stavebnú termografiu sa používa snímacie zariadenie... čítaj viac

Energetické hodnotenie

V štádiu výberu a prípravy projektu Vám pomôže s výberom stavebných konštrukcií, vykurovaním a prípravou teplej vody.  čítaj viac

Navrhovanie pasívnych domov

Pri návrhu pasívnej budovy musia byť dodržané základné kritéria týkajúce sa viacerých oblastí vplývajúcich na potrebu tepla budovy... čítaj viac

Blower door test-kontrola vzduchotesnosti...

Blower door test nám slúži na odhalenie netesností v konštrukcii. Ak v dome vzniká samovoľný prievan, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu. čítaj viac

Aktuality, články, zaujímavosti

Zaujímavé články, blogy, informácie a novinky zo sveta energetiky a stavebníctva. čítaj viac

Protipožiarna ochrana a BOZP

FIRESAFE zabezpečuje komplexné služby v oblasti protipožiarnej ochrany a BOZP. čítaj viac