Energetické hodnotenie

V štádiu výberu a prípravy projektu Vám pomôže s výberom stavebných konštrukcií, vykurovaním a prípravou teplej vody.

Energetické hodnotenie

Projektové – Projekčného návrhu budovy ako súčasť dokumentácie ku stavebnému povoleniu

V štádiu výberu a prípravy projektu Vám pomôže s výberom stavebných konštrukcií, vykurovaním a prípravou teplej vody. Poskytne aj predpoklad finančných nákladov pri prevádzke budovy.
Tvorí súčasť projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

Prečo je dôležité kvalitné energetické hodnotenie v štádiu projektovania budovy? - čítaj viac

Obsahuje:

 • Posúdenie v oblasti tepelnej ochrany budovy
 • Posúdenie v oblasti vykurovania a prípravy TV
 • Posúdenie v oblasti umelého osvetlenia

 

Prevádzkové - Súčasného stavu budovy a návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti

Obsahuje:

 • Koncepčný návrh, posúdenie, opatrenia v oblasti tepelnej ochrany budov
 • Koncepčný návrh, posúdenie, opatrenia v oblasti vykurovania a prípravy TV
 • Koncepčný návrh, posúdenie, opatrenia v oblasti umelého osvetlenia

 

Pohľad na tepelné straty rodinného domu 

   tepelne straty 

 

 • Analýza tepelných mostov pomocou termokamery
 • Výpočet tepelných strát/ziskov budov
 • Pohľad na energetickú prevádzku budovy - potreba tepla/energie na vykurovanie, potreba tepla/energie na prípravu teplej vody, náklady na vykurovanie
 • Návrh úsporných opatrení
 • Možnosti využitia OZE – obnoviteľných zdrojov energie


Analýza tepelných mostov pomocou výpočtového programu: