Blower door test-kontrola vzduchotesnosti

Blower door test nám slúži na odhalenie netesností v konštrukcii. Ak v dome vzniká samovoľný prievan, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu.

Čo je Blower door test a na čo slúži?

Blower door test nám slúži na odhalenie netesností v konštrukcii. Niektorí ľudia namietajú, že ak je dom vzduchotesný, vlastne nedýcha. Tu dochádza k zásadnému nepochopeniu celej problematiky. O dýchaní (difúzii) hovoríme vo vzťahu k vzdušnej vlhkosti a nie k výmene vzduchu. Ak máme dom netesný a vzniká nám v ňom samovoľný prievan, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu.

Nežiadúca výmena vzduchu spôsobuje:

- nezanedbateľné energetické straty v zimnom období,
- prehrievanie objektu v letnom období,
- lokálne poruchy v konštrukcii vplyvom vyzrážavania sa vzdušnej vlhkosti,
- akustické problémy (výrazný hluk z ulice).


Výmena vzduchu v budove by sa mala riadiť najmä hygienickými potrebami používateľa, nemala by však spôsobovať neprimerané tepelné straty. Preto by mala byť budova vybavená vetracím systémom umožňujúcim kontrolu a reguláciu množstva vzduchu privádzaného do budovy a odvádzaného von. V prípade, že takýto systém nemáte, nič sa nedeje. Stačí, keď budete dodržiavať správne zásady pri vetraní oknom (pravidelné krátkodobé vetranie prievanom) a nemusíte sa obávať žiadnych problémov.

Pre všetky novostavby a už existujúce stavby má vykonanie Blower door testu charakter odporúčania, v prípade nízkoenergetických alebo pasívnych domov je splnenie tejto podmienky nevyhnutnosťou. Pravdaže to isté platí aj pre tých čo majú doma rekuperačné jednotky. Ak nemáte dom dostatočne utesnený, vaša rekuperácia nemôže efektívne fungovať. Je to to isté ako keď máte v aute pustenú klimatizáciu a zároveň otvorené okno. Dosiahnuť dobré výsledky však nie je jednoduché a preto je potrené aby si stavebník uvedomil, čo mu bude tvoriť vzduchotesnú rovinu a počas výstavby ju následne neporušil. Protokol z Blower door test je zároveň podkladom pre vypracovanie energetického certifikátu.

Najčastejšie používanou veličinou pri hodnotení Blower door testom je intenzita výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (n50 (h–1)). Predpisy pre certifikáciu pasívnych domov požadujú hodnotu n50 nižšiu ako 0,6 h–1, pre nízkoenergetické domy so spätným získavaním tepla sa odporúča hodnota 1,0 h–1, pri domoch s núteným vetraním 1,5 h–1, a pre domy s prirodzeným vetraním si vystačíme s hodnotou 4,5 h–1.

Koľko vám ušetrí vzduchotesný dom?

Pre čo najpresnejšiu ilustráciu vplyvu vzduchotesnosti na mernú spotrebu pri vykurovaní sme si vybrali skutočne postavený pasívny dom. Dom je postavený z vápenno-pieskového muriva hrúbky 175 mm, obvodové múry sú odizolované styroporom hrúbky 275 mm. Strecha je zateplená 400 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny. Okná sú trojité izolačné U=0,78 W/m2K. Výmena vzduchu je riadená, so spätným získavaním tepla. Výpočet mernej spotreby bol vykonávaný v PHPP.
Nižšie uvedené údaje ukazujú, ako by ovplyvnil stav vzduchotesnosti celkovú mernú spotrebu na vykurovanie u toho istého domu:
n50= 4,0 h–1 - spotreba 33 kWh/m2/rok (4,0 h–1 je hraničná hodnota, kedy hovoríme, že objekt je dobre utesnený)
n50= 1,5 h–1 - spotreba 20 kWh/m2/rok (1,5 h–1 je hraničná hodnota pre nízkoenergetické domy)
n50= 0,6 h–1 - spotreba 15 kWh/m2/rok (0,6 h–1 je hraničná hodnota pre pasívne domy)
Z uvedených hodnôt je zrejmé, že stav vzduchotesnosti zásadne ovplyvňuje spotrebu na vykurovanie. Ak máte nízkoenergetický dom a vaše náklady na kúrenie tomu nezodpovedajú, tak je namieste si položiť otázku, je môj dom dostatočne vzduchotesný?

Kontrola vzduchotesnosti - Blower door test

Blower door test vykonávame takzvanou metódou tlakového spádu. Princíp tejto metódy je v stanovení závislosti objemového toku vzduchu cez netesnosti v obale budovy a tlakových rozdielov (čím väčší je tlakový rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím, tým väčší je tok vzduchu netesnosťami). Pred Blower door testom je treba budovu pripraviť.
Celý postup by mal vyzerať nasledovne:
- v prvom rade sa uzavrú všetky otvory ako sú komín, ventilácie, okná dvere... a pripraví sa kontrolné zariadenie na Blower door test.
- následne sa vykoná prvá skúška tlakového spádu, z ktorej dostaneme prvotný orientačný výsledok. Ten nám napovie ako dobre je budova vzduchotesná.
- následne sa pokúsime odhaliť a hlavne odstrániť všetky netesnosti.
- po odstránení všetkých odstrániteľných nedostatkov opäť vykonáme záverečnú skúšku. 

Čím dokonalejšie utesníte svoj dom, tým menej nákladov vás bude stáť jeho prevádzka počas ďalšieho používania. Blower door test vykonávame v súlade s STN EN 13829.

Optimálne podmienky merania:

- bez zrážok,
- je ustálený atmosférický tlak (nechystá sa zmena počasia),
- nefúka silný nárazový vietor.

Blower door test vykonávame pre objekty do objemu 10 000 m3 (pre nízkoenergetické budovy).
Lokalizáciu netesností pre objekty do 20 000m3.