Navrhovanie pasívnych domov

Pri návrhu pasívnej budovy musia byť dodržané základné kritéria týkajúce sa viacerých oblastí vplývajúcich na potrebu tepla budovy...

Pasívna budova v porovnaní  s bežnou budovou spotrebuje na vykurovanie o 80-90 % menej energie.

Navrhovanie pasívnych domov - prepočty v PHPP, energetická optimalizácia budov.

Pri návrhu pasívnej budovy musia byť dodržané základné kritéria týkajúce sa viacerých oblastí vplývajúcich na potrebu tepla budovy, ktoré nakoniec tvoria komplexný celok – pasívny dom. Na dosiahnutie spomínaných kritérií je potrebný individuálny prístup ku každému projektu. Projektovanie budov pasívneho štandardu sa realizuje pomocou počitačového programu PHPP.

Aby sme dosiahli nízku energetickú náročnosť budovy je nutné zaoberať sa mnohými aspektmi a detailami, ktoré majú na energetickú náročnosť v pasívnom štandarde veľký vplyv.
V skratke je treba zohľadniť, navrhnúť a optimalizovať najmä:

  • Umiestenie budovy na pozemku
  • Orientáciu voči svetovým stranám
  • Kompaktnosť budovy
  • Tepelnúochranu budovy – návrh obalových konštrukcií, okien, dverí atď.
  • Eliminácia výskytu tepelnýchmostov
  • Percentuálny podiel presklenných otvorov na jednotlivých svetových stranách
  • Dodržanie vzduchotestnoti budovy
  • Vetrania,využitie odpadového tepla zo vzduchu – návrh rekuperácie
  • Návrh vykurovacieho systému a prípravy teplej vody


PHPP je nástroj, ktorý nám umožňuje namodelovať spomínané parametre aby sme dosiahli požadovaný výsledok – pasívny dom.


V prípade záujmu o návrh, konzultácie v rámci projektu budovy v pasívnom štandarde nás neváhajte kontaktovať.

Venujeme sa návrhom, optimalizáciam a hodnoteniam budov v rámci stavebnej fyziky. Nástroj PHPP používame pri návrhoch pasívnych budov.