Aktuality, články, zaujímavosti

Zaujímavé články, blogy, informácie a novinky zo sveta energetiky a stavebníctva.

Prečo je dôležité kvalitné energetické hodnotenie v štádiu projektovania budovy?

Energetické hodnotenie vypracované odborníkom, ponúka predstavu o budúcich prevádzkových potrebách budovy a ich nákladoch.

čítaj viac

 

Ďalšie dotácie do energetickej efektívnosti podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pripravuje v súčasnosti vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike prostredníctvom schémy pomoci de minimis.

čítaj viac

 

Malé rodinné elektrárne do 10 kW by mali dostať zelenú

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať od 1. januára 2014 domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a zariadenia im nainštalujú inštalatéri s osvedčením.  

čítaj viac

 

Tepelné izolácie – prehľad, materiály, druhy, spôsoby použitia

Izolácie sú jednou zo základných súčastí stavby, nezaobídeme sa bez nich, ich vhodným výberom aj aplikáciou významným spôsobom ovplyvníme úroveň kvality celého objektu.

čítaj viac

 

Mýty a fakty o tepelných čerpadlách

Tepelné čerpadlá predstavujú alternatívny zdroj tepelnej energie a pracujú na princípe termodynamického chladiaceho obehu, v ktorom sa ako úžitkový tepelný tok využíva kondenzačné teplo odvádzané z pracovnej látky (chladiva). Takto generovanú tepelnú energiu možno využiť predovšetkým na vykurovanie a výrobu teplej vody, pričom v podmienkach výroby elektrickej energie v Slovenskej republike je v porovnaní s konvenčnou výrobou tepla spaľovaním fosílnych palív z energetického aj ekologického hľadiska viacnásobne efektívnejšia.

čítaj viac